Het verhaal van Vladimir

UX-expert Vladimir zet gebruiksvriendelijkheid op één. Wie op de website van de gemeente komt voor informatie of een dienst, maakt kennis met het werk van User Experience (UX) designer Vladimir. Als onderdeel van Team Online is het zijn taak om de digitale dienstverlening van de gemeente zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de behoeften van de gebruikers. Dat doet hij door in gesprek te gaan met de inwoners van de stad.

Vladimir werkt nog maar kort bij de gemeente. “De functie UX Designer is nieuw in de organisatie. Het is een goede stap om echt te kijken vanuit het perspectief van de klant. Dat is namelijk wat UX is: user experience. Oftewel: welke reis legt de gebruiker van een site of app af vanaf het eerste moment?” Om daarachter te komen begint Vladimir eerst met het concreet maken van de vraag waarmee een collega komt en de behoeften van de klanten in kaart te brengen. Onderzoek doen naar de doelgroep van de nieuwe site of app is een van de belangrijkste stappen. “We maken aan de hand van de onderzoeken een ‘persona’: een gebruiker die de doelgroep vertegenwoordigt.” Pas als alles in kaart is gebracht, wordt de site of app daadwerkelijk ontworpen en als het klaar is uitvoerig getest.

Altijd heb ik het idee gehad dat ik iets terug wilde doen voor de maatschappij en er is geen mooiere plek om mensen te helpen dan bij de gemeente, vind ik.

Mijn Nijmegen

Een van de projecten waar Vladimir erg blij mee is, is ‘Mijn Nijmegen’: een applicatie waar mensen alle hun lopende zaken bij de gemeente kunnen bekijken, zoals aanvragen en uitkeringen. Zelf woont hij trouwens ook in Nijmegen en de keuze om bij de gemeente te werken, was voor hem logisch. “Toen ik op mijn veertiende vanuit Angola naar Nederland kwam, ben ik ontzettend goed opgevangen. Altijd heb ik het idee gehad dat ik iets terug wilde doen voor de maatschappij en er is geen mooiere plek om mensen te helpen dan bij de gemeente, vind ik.”

In gesprek met de inwoners

In de toekomst hoopt hij nog veel meer met de inwoners van de stad in gesprek te gaan. “Door met inwoners te praten en ze écht te betrekken bij digitale dienstverlening, kunnen we de websites, apps, steeds beter maken.” Het is daarom de wens van Vladimir om UX echt volwassen te maken binnen de gemeente, zodat er straks een heel team van mensen is met deze kennis en alles op het gebied van de website en apps intern geregeld kan worden. Met als doel het de inwoners van Nijmegen zo makkelijk mogelijk te maken om gebruik te maken van de digitale dienstverlening van de gemeente.